Як відрізнятимуться строки вступу на фахового молодшого бакалавра у 2021 році? - Приймальна комісія Університету Григорія Сковороди в Переяславі
Приймальна комісія Університету Григорія Сковороди в Переяславі > Вступ-2021 > Як відрізнятимуться строки вступу на фахового молодшого бакалавра у 2021 році?

Якщо ви відкрили цей матеріал, то, скоріше за все, ви претендуєте на те, аби стати фаховим молодшим бакалавром, або знаєте таких людей. Охоче сповіщаємо, що 2021 році строки вступу для Вас визначено в Умовах прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році. Умовами прийому визначені три категорії вступників (денна форма навчання): ті, що вступають на основі базової загальної середньої освіти; ті, що вступають основі повної загальної середньої освіти та інші категорії (зокрема ті, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інші) – трактує документи «Освіта.ua». Позаяк строки вступу для кожної з цих категорій відрізняються, вважаємо за необхідне переповісти вам про ці відмінності.

Почнемо з того, що різняться строки вступу для абітурієнтів, які вступатимуть на іншу (крім денної та дуальної) форму навчання – простіше кажучи, планує навчатися заочно.

Які ж строки вступу на основі базової середньої освіти?

Прийом заяв і документів проводять із 29 червня по 13 липня до 18:00. Заклад фахової передвищої освіти може проводити додатковий прийом документів для вступників на контрактну форму навчання за умови додаткового зарахування не пізніше 31 серпня. Проведення додаткового прийому визначено в правилах прийому відповідного закладу освіти.

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводять із 14 липня до 24 липня. Творчі конкурси можуть відбуватися не більше ніж у два тури, кожен тур має бути оцінений окремо.

Перелік спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти за якими здійснюється на основі базової чи повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, визначено в додатку 1 до Умов прийому.

Не пізніше 12:00 27 липня оприлюднюють рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на основі вступних випробувань (зокрема за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування. Формують його на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням.

Зверніть увагу, що до 12:00 29 липня вступники на бюджет, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування. Зарахування відбувається: для вступників на бюджет – не пізніше 18:00 31 липня; для вступників на контракт – не пізніше 3 серпня, а у випадку додаткового зарахування – не пізніше 31 серпня. Не пізніше 9 серпня проводять переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання.

А які строки вступу на основі повної загальної середньої освіти?

З 1 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження потрібних документів.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводять у терміни, визначені правилами прийому закладу освіти, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв.

14 липня розпочинають прийом заяв та документів. Водночас, положення не стосується військових коледжів сержантського складу та фахових коледжів зі специфічними умовами навчання.

Вступні іспити, творчі конкурси проводять у кілька потоків із 1 по 13 липня включно для абітурієнтів, які вступають на місця державного або регіонального замовлення.

Додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для абітурієнтів, які вступають на контракт, можуть проводити в період із 14 липня по 2 серпня. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення їх визначають відповідно до законодавства.

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджено відповідним документом чи довідкою закладу освіти.

Прийом заяв та документів закінчується: о 18:00 26 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів; о 18:00 2 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід: вступні іспити, творчі конкурси – із 1 до 20 липня включно; співбесіди – із 24 до 29 липня включно.

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, із повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням оприлюднюють не пізніше 12:00 5 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 6 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 7 серпня. Зараховані особи впродовж 7 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (зокрема за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формують на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним або регіональним замовленням та оприлюднюють не пізніше 12:00 5 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 9 серпня.

Зарахування вступників відбувається: на бюджет – не пізніше 12:00 14 серпня; на контракт – не пізніше 12:00 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня). Переведення на бюджет із контрактної форми навчання проводять не пізніше 20 серпня.

Як щодо вступу у заклади зі специфічними умовами навчання?

Військові коледжі сержантського складу та фахові коледжі зі специфічними умовами навчання мають право визначати в правилах прийому строки: прийому заяв; проведення творчих конкурсів;  співбесід; вступних іспитів та оприлюднення рейтингових списків із повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням, а також виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення; зарахування вступників на місця державного замовлення та виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зазначені заклади освіти забезпечують виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників із конкурсу на інші місця державного замовлення не пізніше 20 липня.

А що робити решті категорій вступників?

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника й усіх інших категорій вступників строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому (зарахування на місця державного (регіонального) замовлення закінчується не пізніше 15 вересня).

Строки вступу за іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти такі: для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються правилами прийому, до того ж прийом документів починають не раніше 13 липня – тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів.

Зарахування проводять не пізніше ніж за 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких відбувається конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2021 року.

І так, ми знаємо, що це не зовсім потрібна інформація для вступників до нашого закладу – просто нагадуємо, що по завершенню навчання на базі молодшого бакалавра ви зможете продовжити навчання в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Ми чекаємо на кожного і кожну з Вас!

Успішного вступу!

За матеріалами порталу «Osvita.ua»

Перейти до вмісту